KONTAKTY
Obchodné meno: Ľuboš Kráľ - KOVOUM
IČO: 37 051 067
DIČ: SK 1020754669
Sídlo: Padlých hrdinov 514/10, 080 05 Prešov - Solivar
Prevádzka: Dulová Ves 189, 080 05 Prešov
Tel.: 0905 827 189
Fax: 051 77 512 86
e-mail: lubokral68@gmail.com
URL: http://www.kovoum.sk
Počet návštev od 11. júna 2007: